O fundacji

 

Celem powołania Fundacji jest utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w starszym wieku. Środkiem do realizacji tego celu jest stworzenie godnych warunków w prowadzonych przez Fundację domach, w których osoby te będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę i życzliwą atmosferę.

Dom zlokalizowany w Bystrej prowadzi działalność fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną. Prowadzone są również terapie zajęciowe z mieszkańcami Domu, które umożliwiają rozwijanie licznych zainteresowań oraz aktywizację w środowisku lokalnej społeczności. Personel Domu dba nie tylko o zdrowie fizyczne mieszkańców, ale również o ich potrzeby kulturalne i duchowe.

Fundacja udziela także wszechstronnej pomocy wielu osobom pozostającym w trudnej sytuacji bytowej. Niestety, więcej jest potrzebujących niż środków, którymi Fundacja dysponuje. Dlatego każda pomoc lub wsparcie udzielone Fundacji przyjęte będzie z wdzięcznością i skierowane na cel zgodny z wolą darczyńcy.
 

Rozlicz PIT Online

Sprawozdania z działalności (pliki w formacie pdf):

Wpłaty za pobyt prosimy dokonywać na konto:

Bank Millennium

Nr konta: 35 1160 2202 0000 0004 5890 3682

Top