Szkolimy kadry

Szkolimy kadry

W ubiegły piątek w Domu Pomocy w Bystrej odbyło się szkolenie dla pracowników, które obejmowało dwa bloki tematyczne:

1. Prawa i podmiotowość mieszkańców w instytucji świadczącej opiekę całodobową.

2. Pierwsza pomoc w instytucji świadczącej opiekę całodobową.

Prelegentami byli:

dr Ewa Blacha – prawnik, pracownik naukowy i wykładowca w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie szeroko rozumianych praw i podmiotowości osób przebywających w instytucjach wsparcia.

dr Anna Klinik – specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej i terapii zajęciowej.

Bogdan Jagielski – lekarz-instruktor w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

/zdjęcia: Ł. Gwoździak/

Top